รายละเอียด Plan วิทยุออนไลน์

วิทยุออนไลน์ เป็นบริการสำหรับการส่งสัญญานเสียง ไปยังผู้ฟังทั่วโลกผ่านทาง Website ของท่าน โดยการ เชื่อมต่อสัญญานเสียงจากสถานี หรือ computer ของท่านมาผ่านเครื่อง Server ของเรา
Radio PlanPlan 1Plan 2Plan 3
ระดับความคมชัด BitRate24 - 128 Kbps24 - 128 Kbps24 - 128 Kbps
จำนวนผู้ฟัง2005001000
ชนิดการส่งสัญญานเสียงเสียงเสียง
อัตราการรับส่งข้อมูล ต่อเดือนไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
ระบบ Control Pannel
รองรับการใช้งาน บน Smart Phone
แสดงรายชื่อเพลง
แสดงจำนวนผู้ฟัง
 
ค่าบริการ 1 เดือน100.-200.-400.-
ค่าบริการ 3 เดือน ลด 5%285.-570.-1,140.-
ค่าบริการ 6 เดือน ลด 10%540.-1,080.-2,160.-
ค่าบริการ 1 ปี ลด 15%1,000.-2,000.-4,000.-
ค่าบริการ 2 ปี ลด 20%1,900.-3,800.-7,600.-
Order